Værdigrundlag

Der arbejdes målrettet, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og problemer, for at stabilisere den psykiske tilstand samt styrke de sociale færdigheder.

Udgangspunktet for samarbejdet mellem beboeren/opholdsstedet/hjemkommunen er beboerens ønsker, drømme og behov. Dette er for os et vigtigt udgangspunkt, så beboeren føler sig medinddraget og værdigt behandlet. 

Beboerne har hver især et medansvar for at få huset til at fungere. Personalet laver aktiviteter og daglige gøremål sammen med beboerne og opnår derved at komme tættere på beboerne og lærer dem at kende, så beboerene føler en tryghed og tillid til personalet, hvilket igen betyder, at beboeren tør give udtryk for sine problemer og frustrationer.

Beboeren har brug for at komme ud af huset for at få nogle nye indtryk, lære andre mennesker at kende og forholde sig til omverdenen, derfor lægges vægt på at tilbyde mange udadrettede aktiviteter til enten hele grupper eller enkeltpersoner.

Udgangspunktet er, at beboeren ikke umiddelbart skal flyttes eller indlægges, hvis hverdagen ikke fungerer optimalt. I stedet skal personalet være så velkvalificerede og målrettede i deres arbejde, at problemerne løses på Vester-Bo.

Kontakt os

Vester-Bo

  • Vestergade 10-12
    6670 Holsted
  • +45 7539 1233

Ledige pladser

Vi har ikke en ledig plads pt.

Ledig plads fra 1 marts 2024

Kontakt Jan (23609904) eller Marianne (23609905) for yderligere information

Tilsynsrapport