Opretholdelse / etablering af netværk

I det omfang beboeren ønsker kontakt til familien, støttes der op om det. Det gælder også hvis de har behov for, at få en kontakt genetableret, da deres sygdom måske har været skyld i at kontakten for en periode har været begrænset.

Gennem mange af vores udadrettede aktiviteter får beboerne nye bekendtskaber, som de har meget glæde af og som de senere ved en udflytning kunne drage nytte af så de ikke bliver isoleret for omverdenen. Personalet giver dem også en konstruktiv hjælp, på den måde de hver for sig har brug for det på, til at vælge de ”rigtige” venner, da mange af beboernes tidligere omgangskredse har givet dem en negativ livsføring. Dette kan de godt selv se i dag, men har svært ved selv at få sagt fra overfor denne kreds.

Kontakt os

Vester-Bo

  • Vestergade 10-12
    6670 Holsted
  • +45 7539 1233

Ledige pladser

Vi har ikke en ledig plads pt.

Ledig plads fra 1 marts 2024

Kontakt Jan (23609904) eller Marianne (23609905) for yderligere information

Tilsynsrapport