Personale / Normering

 • Der er på Vester-Bo 6 deltidsansatte og 2 fuldtidsansatte. De har alle en relevant uddannelse og kvalifikationer, der gør at de er i stand til at bære ansvaret, både overfor beboerne og dagligdagen på opholdsstedet. De er uddannet som social- og sundhedsassistenter, pædagoger og ergoterapeut.
 • Der er til Vester-Bo tilknyttet en bogholder, der sørger for det månedlige regnskab og en periodisk afstemning. Arbejdstiden er variabel efter behov, gennemsnitlig 20 timer pr. måned.
 • Derudover er der 2 ledere ansat til at varetage de overordnede/administrative opgaver, men som også indgår i vagtplanen.
 • Arbejdstiden på Vester-Bo er døgnvagter, hvilket vil sige man møder kl. 13.00 og tager hjem næste dag kl. 13.00. Derudover er der altid et personale i dagvagt og i aftenvagt.
 • Om natten sover personalet, men kan altid vækkes ved behov.
 • Mandag formiddag er en fast mødedag (skiftevis personalemøde, beboertrivsel og supervision), hvor alle deltager.
 • Der er altid en af lederne der har tilkald, da der til tider opstår situationer, hvor det er nødvendigt at få ekstra hjælp. 
 • Der er budgetteret med en 1 vikarstilling, da vagtplanen ellers ikke kan dækkes ind i forbindelse med ferie, sygdom, kurser.
 • Der er også til tider i huset så belastede perioder, at det er nødvendigt at indkalde et ekstra personale, for at huset kan fungere optimalt. Det kan bl.a. handle om, at en beboer i en periode har brug for flere 1-1 relationer, fast vagt eller mere personale på arbejde p.g.a. beboerne og personalets sikkerhed.
 • Vester-Bo fungerer desuden som praktiksted / uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever. Eleverne arbejder i dag- og aftenvagter, samt enkelte døgnvagter for at prøve dette. Eleverne skal ikke kun arbejde i døgnvagter som det faste personale, da der ingen læremæssig udfordring vil være i nattevagterne.

Kontakt os

Vester-Bo

 • Vestergade 10-12
  6670 Holsted
 • +45 7539 1233

Ledige pladser

Vi har ikke en ledig plads pt.

Vi har en ledig plads fra den. 1. marts 2023.

Kontakt Jan (23609904) eller Marianne (23609905) for yderligere information

Tilsynsrapport