Personale / Normering

 • Der er på Vester-Bo 6 deltidsansatte og 2 fuldtidsansatte. De har alle en relevant uddannelse og kvalifikationer, der gør at de er i stand til at bære ansvaret, både overfor beboerne og dagligdagen på opholdsstedet. De er uddannet som social- og sundhedsassistenter, pædagoger og ergoterapeut.
 • Der er til Vester-Bo tilknyttet en bogholder, der sørger for det månedlige regnskab og en periodisk afstemning. Arbejdstiden er variabel efter behov, gennemsnitlig 20 timer pr. måned.
 • Derudover er der 2 ledere ansat til at varetage de overordnede/administrative opgaver, men som også indgår i vagtplanen.
 • Arbejdstiden på Vester-Bo er døgnvagter, hvilket vil sige man møder kl. 13.00 og tager hjem næste dag kl. 13.00. Derudover er der altid et personale i dagvagt og i aftenvagt.
 • Om natten sover personalet, men kan altid vækkes ved behov.
 • Mandag formiddag er en fast mødedag (skiftevis personalemøde, beboertrivsel og supervision), hvor alle deltager.
 • Der er altid en af lederne der har tilkald, da der til tider opstår situationer, hvor det er nødvendigt at få ekstra hjælp. 
 • Der er budgetteret med en 1 vikarstilling, da vagtplanen ellers ikke kan dækkes ind i forbindelse med ferie, sygdom, kurser.
 • Der er også til tider i huset så belastede perioder, at det er nødvendigt at indkalde et ekstra personale, for at huset kan fungere optimalt. Det kan bl.a. handle om, at en beboer i en periode har brug for flere 1-1 relationer, fast vagt eller mere personale på arbejde p.g.a. beboerne og personalets sikkerhed.
 • Vester-Bo fungerer desuden som praktiksted / uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever. Eleverne arbejder i dag- og aftenvagter, samt enkelte døgnvagter for at prøve dette. Eleverne skal ikke kun arbejde i døgnvagter som det faste personale, da der ingen læremæssig udfordring vil være i nattevagterne.

Kontakt os

Vester-Bo

 • Vestergade 10-12
  6670 Holsted
 • +45 7539 1233

Ledige pladser

Vi har ikke en ledig plads pt.

Ledig plads fra 1 marts 2024

Kontakt Jan (23609904) eller Marianne (23609905) for yderligere information

Tilsynsrapport