Personale

Ansættelsesforhold.

Ved ansættelse på Vester-Bo, bliver der udarbejdet en ansættelseskontrakt, som er juridisk godkendt. I ansættelseskontrakten indgår følgende:

 • Ansættelsesperiode
 • Gensidig prøvetid
 • Stillingsbeskrivelse
 • Lønforhold
 • Pensionsordning
 • Straffeattest
 • Forvaltningsloven
 • Arbejdstid
 • Overarbejde / afspadsering
 • Ferie
 • Sygdom
 • Opsigelse / fratrædelse

Tilbud til personalet

 • Introduktion
 • Alsidigt arbejde
 • Åbenhed
 • Trygge rammer
 • Sikkerhed
 • Støtte
 • Medbestemmelse
 • Medarbejderudviklingssamtaler 1 gang pr. år
 • Deltagelse i ugentlige møder 
 • Deltagelse i supervision 3 timer hver 5. uge
 • Mulighed for videreudvikling
 • Kurser
 • Psykologhjælp ved kriser
 • Løn efter arbejdsindsats med lønforhandling hvert 2. år

Krav til personalet

 • Faglig relevant uddannelse
 • Tavshedspligt
 • Åbenhed
 • Bevare troen på sig selv
 • Kende sine begrænsninger
 • Vilje til at samarbejde
 • Fleksibilitet
 • Initiativrig
 • Tage selvstændige beslutninger
 • Have faste samtaler med beboerne
 • Være rollemodel
 • Observere og iagttage beboernes tilstand i de forskellige sammenhænge
 • Medansvar for den daglige drift af stedet
 • Deltage i såvel udadrettede som indadrettede aktiviteter
 • Døgnvagter
 • I perioder arbejde alene, men med mulighed for tilkaldelse af ledelsen døgnet rundt
 • Praktikvejlederfunktion
 • Medarbejderudviklingssamtaler 1 gang pr. år
 • Give / modtage konstruktiv ris og ros
 • Modtage psykologhjælp ved kriser
 • Skelne mellem egne, kollegers og beboernes problemer
 • Kendskab til EDB
 • Kørekort
 • Ren straffeattest

Kontakt os

Vester-Bo

 • Vestergade 10-12
  6670 Holsted
 • +45 7539 1233

Privatlivspolitik

Cookiepolitik

Ledige pladser

Vi har ikke en ledig plads pt.

Ledig plads fra 1 marts 2024

Kontakt Jan (23609904) eller Marianne (23609905) for yderligere information

Tilsynsrapport