Personale

Ansættelsesforhold.

Ved ansættelse på Vester-Bo, bliver der udarbejdet en ansættelseskontrakt, som er juridisk godkendt. I ansættelseskontrakten indgår følgende:

 • Ansættelsesperiode
 • Gensidig prøvetid
 • Stillingsbeskrivelse
 • Lønforhold
 • Pensionsordning
 • Straffeattest
 • Forvaltningsloven
 • Arbejdstid
 • Overarbejde / afspadsering
 • Ferie
 • Sygdom
 • Opsigelse / fratrædelse

Tilbud til personalet

 • Introduktion
 • Alsidigt arbejde
 • Åbenhed
 • Trygge rammer
 • Sikkerhed
 • Støtte
 • Medbestemmelse
 • Medarbejderudviklingssamtaler 1 gang pr. år
 • Deltagelse i ugentlige møder 
 • Deltagelse i supervision 3 timer hver 5. uge
 • Mulighed for videreudvikling
 • Kurser
 • Psykologhjælp ved kriser
 • Løn efter arbejdsindsats med lønforhandling hvert 2. år

Krav til personalet

 • Faglig relevant uddannelse
 • Tavshedspligt
 • Åbenhed
 • Bevare troen på sig selv
 • Kende sine begrænsninger
 • Vilje til at samarbejde
 • Fleksibilitet
 • Initiativrig
 • Tage selvstændige beslutninger
 • Have faste samtaler med beboerne
 • Være rollemodel
 • Observere og iagttage beboernes tilstand i de forskellige sammenhænge
 • Medansvar for den daglige drift af stedet
 • Deltage i såvel udadrettede som indadrettede aktiviteter
 • Døgnvagter
 • I perioder arbejde alene, men med mulighed for tilkaldelse af ledelsen døgnet rundt
 • Praktikvejlederfunktion
 • Medarbejderudviklingssamtaler 1 gang pr. år
 • Give / modtage konstruktiv ris og ros
 • Modtage psykologhjælp ved kriser
 • Skelne mellem egne, kollegers og beboernes problemer
 • Kendskab til EDB
 • Kørekort
 • Ren straffeattest

Kontakt os

Vester-Bo

 • Vestergade 10-12
  6670 Holsted
 • +45 7539 1233

Ledige pladser

Vi har ikke en ledig plads pt.

Vi har en ledig plads fra den. 1. marts 2023.

Kontakt Jan (23609904) eller Marianne (23609905) for yderligere information

Tilsynsrapport